Lĩnh vực phát triển

Ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty

Cắt sửa, chặt hạ, đánh chuyển, trồng duy trì, chăm sóc cây xanh bóng mát, thi công làm mới các công trình trồng cây xanh, công viên, vườn hoa; Quản lý duy trì, tôn tạo và xây dựng mới các công viên, vườn hoa, cây bóng mát ; sản xuất các loại cây xanh, cây hoa, cây cảnh … phục vụ cho nhu cầu phát triển môi sinh, môi trường,  theo kế hoạch của UBND Thành phố phê duyệt và theo đơn đặt hàng của tổ chức và công dân;  Được phép tổ chức các hoạt động dịch vụ về văn hóa, vui chơi giải trí, ăn uống phục vụ nhân dân và khách nước ngoài đến vui chơi giải trí tại các vườn hoa, công viên…

 Sản phẩm, thị trường, khách hàng

Cắt sửa, chặt hạ, đánh chuyển, trồng duy trì, chăm sóc cây xanh bóng mát, thi công làm mới các công trình trồng cây xanh, công viên, vườn hoa; Quản lý duy trì, tôn tạo và xây dựng mới các công viên, vườn hoa, cây bóng mát ; sản xuất các loại cây xanh, cây hoa, cây cảnh … phục vụ cho nhu cầu phát triển môi sinh, môi trường,  theo kế hoạch của UBND Thành phố phê duyệt và theo đơn đặt hàng của tổ chức và công dân;  Được phép tổ chức các hoạt động dịch vụ về văn hóa, vui chơi giải trí, ăn uống phục vụ nhân dân và khách nước ngoài đến vui chơi giải trí tại các vườn hoa, công viên…